Našim klientom poskytujeme kvalitné a komplexné služby v oblasti:

  • vedenie jednoduchého účtovníctva,
  • vedenie podvojného účtovníctva,
  • vypracovanie účtovnej uzávierky,
  • vedenie účtovníctva občianských združení, napr. športových klubov,
  • spracovanie podkladov a evidencia DPH,
  • doplnkové účtovnícke služby ( vedenie skladovej evidencie, evidencie majetku, knihy jázd, atď.),
  • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z pridanej hodnoty,
  • komunikácia s daňovým úradom

 

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v našich priestoroch, prípadne podľa požiadavky v priestoroch obchodného partnera. Našou snahou je, aby služby, ktoré poskytujeme neboli len informáciami o aktuálnom stave spoločnosti, ale boli predovšetkým prínosné pri rozhodovaní a napredovaní spoločnosti klienta.

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom zasielame elektronické výkazy, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o obnovu konania atď.

Zabezpečujeme aj včasnú registráciu platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty.