Účtovnícka firma ZEK SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí od roku 2008. Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu naším klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovnictva a sledovaním legislatívnych zmien.

Vedenie účtovníctva dodávateľsky znamená zabezpečenie kompletnej účtovnej agendy vrátane spracovania a podania daňového priznania a ostatných výkazov a komunikácie s príslušnými finančnými inštitúciami.

Prečo si vybrať práve ZEK SLOVAKIA?

  • odbornosť – zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú skúsenosti vo vedení účtovníctva a prehľad v neustále sa meniacich daňových zákonoch
  • profesionalita a spoľahlivosť – Vaše účtovníctvo spracujeme načas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi
  • diskrétnosť – zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním našich prác u klienta
  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí – v dohodnutom termíne si vyzvihneme Vaše účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi